Heart Sutra - Hjerte Sutra

prajna (transcendental wisdom), paramita (the other shore) sutra.

 

Sådan har jeg hørt det. Engang (opholdt) var den Velsignede (sig) i Kongeriget Griha i Gribbe-klippe bjergene, sammen med en stor forsamling af munkenes Sangha og en stor forsamling af Bodhisattvaernes Sangha. På et tidspunkt gik den Velsignede ind i den dybe meditation der udtrykker den Dharma, som kaldes "inderlig indsigtsfuld oplysning", og på samme tid så den ædle Avalokiteshvara (Chenrezig), den store åndelige Bodhisattva, mens han praktiserede den inderlige PrajnaParamita, på denne måde: Han så at de fem livselementer var tomme og uden nogen egen-natur.

Da spurgte den ærværdige Shariputra, inspireret af Buddhas kraft den ædle Avalokiteshvara, den store åndelige Bodhisattva: "Hvordan skal en søn eller datter af ædel byrd, som ønsker at praktisere den inderlige PrajnaParamita, træne sig selv?"

 

Adspurgt på denne måde sagde den ædle Avalokiteshvara (Chenrezig), den store åndelige Bodhisattva, til ærværdige Shariputra: "Åh, Shariputra, en søn eller datter af ædel byrd, som ønsker at praktisere den inderlige PrajnaParamita, bør anskue tingene på denne måde:

 

Han bør se de fem livselementer som værende tomme for egen natur.

Form er tomhed, tomhed er ligeledes form. Tomhed er intet andet end form, form er intet andet end tomhed. På samme måde er følelse, opfattelse, skabelse og bevidsthed tomme. Således er, Shariputra, alle Dharmaer tomme. Der er ingen egen-artetheder. Der er ingen fødsel og intet ophør. Der er ingen urenhed og ingen renhed. Der er ingen formindskelse og ingen forøgelse. Derfor, Shariputra, i Tomheden er der ingen form, ingen opfattelse, ingen skabelse, ingen bevidsthed; intet øje, ingen næse, intet øre, ingen tunge, ingen krop, intet sind; ingen farve, lyd, lugt, smag, berøring eller tanke; fra intet synligt til intet tænkeligt, ingen dharmakvalitet, ingen bevidsthedskvalitet; fra ingen uvidenhed og intet ophør af uvidenhed til intet forfald og død og intet ophør af forfald og død; ingen lidelse, ingen opståen af lidelse, ingen ophør af lidelse, ingen vej, ingen visdom, ingen opnåelse af oplysning og ingen ikke-opnåelse.

Derfor, Shariputra, eftersom Bodhisattvaerne ikke har nogen opnåelse, klarer de sig ved hjælp af (holder de sig til) PrajnaParamita.

 

Når der ikke er nogen formørkelse af sindet, er der ingen frygt. De går udover falskheder og opnår fuld Oplysning. Alle Buddhaerne fra alle tre tider, fortid, nutid og fremtid, vågner fuldstændig op til uforlignelig, sand, fuldstændig Oplysning. Derfor skal det store PrajnaParamita mantra, det store indsigts mantra, det uovertrufne mantra, det uforlignelige mantra, det mantra der standser al lidelse, det bør kendes som sandt, da der ikke er nogen forblindelse mere. PrajnaParamita mantraet siges på denne måde:

 

OM  GATE  GATE  PARAGATE  PARASAMGATE  BODHI  SOHA

 

Gået over - Gået over - Gået videre end overgangen - Gået helt totalt over på den anden side af overgangen - Opvågning for alle - Lad det ske

 

  Og således Shariputra bør en stor åndelig Bodhisattva træne i den inderlige PrajnaParamita.

Da rejste den Velsignede sig fra sin meditation og priste den ædle Avalokiteshvara, den store åndelig Bodhisattva, og sagde: "Godt, godt, åh søn af ædel byrd, sådan er det, sådan er det. Man bør praktisere den inderlige PrajnaParamita og alle oplyste vil fryde sig."

Da den Velsignede havde sagt dette, glædedes alle de tilstedeværende sig, både Shariputra og den ædle Avalokiteshvara (Chenrezig), den store åndelige Bodhisattva, og hele verden med alle guder, mennesker, kæmpere og alle andre, der søger oplysning sig såre, og priste den Velsignedes ord.